Tour du Duerf 2021

Léif Awunner vun den Gemengen Contern, Niederanven, Sandweiler a Schëtter, an virun allem léif Gemengerotsmemberen opgepasst : 

Nach 8 Deeg dann start d’ Aktioun Tour du Duerf“ nees. Hëllef denger SIAS-Gemeng a fuer vum 10 – 30 September sou oft wéi méiglech mam Vëlo (Aarbecht, Fräizäit, Sport, Akafen,…).

Dro deng Kilometer ganz einfach online an (baséiert op d’Vertrauen).

Registréier dech dofir op 

https://​www​.tourduduerf​.lu/sias