Visite vun verschiddenen ëffentleche Grénganlagen mat enger kuerzer Erklärung zum iNaturalist an der Méiglechkeet, fir selwer déi verschidden Planzen- an Insektenaarten op de biodiversen Grénganlagen opzehuelen an ze bestëmmen.

Umellung bis den 15.04.2022 ënner t.​dallarmellina@​sias.​lu oder 34 94 10 32.